Quy định tùy chọn nhị phân: Điều này bảo vệ các thương nhân