Mua Litecoin ở Việt nam vào năm 2020 – nó có hoạt động như Bitcoin hoặc ít nhất là khác nhau không?