Nền tảng tùy chọn nhị phân tiền gửi tối thiểu thấp là   một lựa chọn tốt cho các nhà giao dịch mới bắt đầu và không mạo hiểm với số lượng lớn tiền mặt. Dưới đây là danh sách các nhà môi giới có yêu cầu tiền gửi thấp nhất cho năm 2020.

Môi giới tiền gửi tối thiểu thấp ở Việt nam

Môi giới được lọc dựa trên vị trí (Việt nam). Làm mới trang này với chức năng lọc vị trí tắt
Cảnh báo rủi ro chung: vốn có rủi ro
* Để đầu tư thành công, số tiền sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn

Các thương nhân chưa quen với tùy chọn nhị phân và muốn thử giao dịch mà không cần gửi một số tiền lớn có một cách tốt để bắt đầu bằng cách đăng ký với một nhà môi giới có yêu cầu tiền gửi thấp. Khi ngày càng có nhiều công ty nhận thức được những rào cản yêu cầu tiền gửi tối thiểu đối với một số nhà giao dịch, tôi nghĩ các nhà giao dịch mới sẽ có nhiều lựa chọn hơn.