Stock Pair cung cấp cả giao dịch tùy chọn nhị phân tiêu chuẩn cũng như giao dịch cặp trong đó tài sản có thể được hỗ trợ để vượt trội hơn nhau. Công ty là một người chơi chính trong thị trường quyền chọn nhị phân, và tiếp tục phát triển.

Điều hành bởi một nhóm bao gồm các chuyên gia kỹ thuật, quản lý rủi ro và đầu tư. Nền tảng đã được thiết kế để cung cấp một môi trường giao dịch dễ hiểu. Stock Pair cung cấp các công cụ giao dịch trên điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng và tiếp tục phát triển dịch vụ của họ. Họ là một thương hiệu tùy chọn nhị phân hàng đầu.

 

 

Sàn giao dịch

Stock Pair cung cấp một cửa sổ giao dịch đơn giản, tập trung vào một giao dịch (trái ngược với việc tung hứng nhiều vị trí). Cả nhị phân và cặp đều có sẵn thông qua các tab. Danh sách các tài sản sau đó được liệt kê bên dưới một cách rõ ràng và thân thiện với người dùng. Bên dưới mũi tên giao dịch là biểu đồ giá và sau đó là thanh ‘tình cảm’ biểu thị cách các nhà giao dịch nghi ngờ giá sẽ di chuyển. Thời gian xuất chi và thời hạn sử dụng rất rõ ràng và đó là một giao diện đơn giản để sử dụng.

Lựa chọn thương nhân

Tùy chọn danh sách chứng khoán trên forex, hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số. Như tên cho thấy, Stock Pair có xu hướng tập trung vào cổ phiếu. Họ có một loạt các cổ phiếu được liệt kê rất mạnh, từ Mỹ, Châu Âu và Úc. Các thương nhân tìm cách giao dịch chủ yếu là cổ phiếu của công ty, sẽ thấy Stock Pair cung cấp một danh sách rất toàn diện. Tất cả các tài sản phổ biến và được giao dịch rộng rãi hơn tồn tại trong danh sách ngoại hối và hàng hóa, nhưng các tùy chọn kỳ lạ hơn có thể không có sẵn.

Xuất chi

Stock Pair thường cung cấp lợi nhuận tối đa 75% cho các tùy chọn. Tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào tài sản và thời gian hết hạn.

Các tính năng khác

Stock Pair có thể cung cấp các tính năng và lợi ích sau:

  • Các cặp  – Các cặp không được cung cấp bởi tất cả các nhà môi giới và Stock Pair là một trong những nhà môi giới cặp hàng đầu.
  • Phạm vi chứng khoán – Danh sách các cổ phiếu được cung cấp cho giao dịch là rất lớn tại Stock Pair, so với các nhà môi giới khác.
  • Trên đường đi – Stockpair cung cấp một ứng dụng di động từ kinh doanh thương hiệu ‘trên đường đi’.